pátek, 3. srpna 2012

Dnešní den bylo potřeba dokončit práce na součástkách do stroje času. Dodělávali a dokupovali jsme poslední komponenty, kreslili jsme poslední plány. Poznatky, které jsme při našem pátrání dosud získali, se ukázaly jako správné. Stroj se povedlo zapojit.

Naše první cesta vedla do dob zámořských objevů. Hned na začátku jsme narazili na mořeplavce, který přistál na břehu Ameriky a poznával domorodé indiánské obyvatele. Při závodu jednotlivců jsme jako správní mořeplavci museli prokázat orientaci v terénu a správně postupovat podle čísel. Odměnou nám byly indicie, které nám pomohou získat heslo pro návrat z dané epochy.

1/4
2/4
pátek, 3. srpna 2012

Při odpolední hře jsme programovali stroj času na naše budoucí výpravy. Do jednotlivých schránek jsme vkládali štítky s epochami, které plánujeme během našeho putování navštívit.

Večer jsme usedli k táborovému ohni. Zazpívali jsme si hymnu a několik písniček. Centrála nám připravila překvapení - od ohně jsme se odebrali doprostřed tábora, kde bylo připraveno hřiště na svíčkový fotbal. Cílem bylo proběhnout soupeřovou brankou se zapálenou svíčkou. Tomu se snažili zabránit obránci tím, že ji sfoukávali.

Po spoustě vstřelených i inkasovaných gólů jsme ulehli ke spánku.

3/4
4/4