neděle, 5. srpna 2012

Dnešní den se nesl ve znamení pochodového cvičení v širším okolí naší základny. Všichni agenti vyrazili na cestu společně ihned po vydatné snídani, v batozích je namísto skutečné výzbroje tížily lahve s pitím. Pro zjednodušení přesunu jsme se po celou první část, která vedla do kopce, drželi modré značky a již krátce po poledni jsme se mohli pokochat krásným výhledem od chaty Jiřího na Šeráku. Ta zároveň posloužila jako občerstvovací stanice, ve které agenti mohli doplnit energii nad rámec společné stravy, distribuované řediteli jednotlivývch agentur. Poté přesun pokračoval přes Keprník na Vřesovou studánku a Červenohorské sedlo, kde se naše karavana opět zformovala do pochodového útvaru hodného zpravodajských agentur.

1/4
2/4
neděle, 5. srpna 2012

Po nedlouhém sestupu jsme se ocitli na základně, kde nás kromě nepochodujících agentů uvítala i vůně ohromné hromady čerstvě usmažených řízků. Nadšení agentů neznalo mezí stejně jako jejich apetit, a tak se i nezdolatelně vypadající hromadu podařilo v krátkém čase spořádat. Nyní již agenti zmožení pochodem šněrují stany a chystají se ke spánku.

3/4
4/4