úterý, 7. srpna 2012

Dnešní den jsme se přenesli do pravěku. Shlédli jsme na úvod scénku dvou pravěkých lidí. I když toho příliš nenamluvili, jejich posunkům jsme snadno porozuměli. Dozvědeli jsme se, jak lovili mamuty nebo rozdělávali oheň.

Dopolední úkol pro jednotlivé agenty byl naučit pralidi první slova. Po trase skládali chybějící písmenka do různě dlouhých slov.

Během dopoledne jsme ještě stihli získat od centrály indicie k heslu pro dnešní epochu. I na potřetí se nám podařilo jej rozluštit.

1/6
2/6
úterý, 7. srpna 2012

Odpoledne jsme se vydali na misi bez vedení svých ředitelů a spojek. Ti byli rozmístěni po lese u dvanácti rozličných disciplín. Některé testovaly naši sílu, jiné rychlost, další chytrost. Na každou z nich jsme museli vybrat ze své agentury jednoho nebo dva členy, kteří se na daný úkol nejlépe hodili.

Jak už je při naši práci zvykem, odměnou nám byly indicie vedoucí ke klíči. Po odemčení pokladny jsme mohli vyrabovat získaný poklad. Času jsme měli tolik, než vytekla z lahve voda kterou jsme si pomocí rukou a lžic nanosili. Za každou získanou indicii jsme navíc byli odměněni jednotkou vody navíc.

Získané poklady byly zváženy a podle toho jsme získali odměnu.

3/6
4/6
úterý, 7. srpna 2012

I přes odpolední přeháňku se podařilo postavit a zapálit oheň. Po několika písničkách jsme se vydali na další noční misi. Cestovali jsme mezi světelnými stanovišti. Dál jsme se vždy vydávali podle správnosti odpovědi na položenou otázku.

Po noční misi jsme unaveni ulehli ke spánku.

5/6
6/6