pátek, 10. srpna 2012

Nastal poslední předodjezdový den. Jediným programem na dopoledne byla závěrečná hra, při které jsme se vydali nalézt poklad Dr. Maple Whittea. V táboře jsme dostali první svitek. Ten nás nasměroval na začátek celé řady dalěích úkolů, hádanek a vytýčených azimutů cesty. Všechny agentury postupně cestu prošly. Na konci se ocitly před pokladnicí. Zámek otevíralo heslo, ke kterému celý tábor sbírali indicie. V truhlici však nečekalo zlato ani drahé kovy. Byl v ní dopis s odkazem Dr. Witthea. Ten nám jako svým následovníkům vzkázal, že peníze ani zlato nejsou opravdové bohatství. Poznal, že lidské vědění je tím největším pokladem co lidstvo má.

Toto byla poslední hra letošního tábora.

1/4
2/4
pátek, 10. srpna 2012

Celé odpoledne jsme věnovali úklidu tábora a balení svých věcí. Zítra nás čeká brzký budíček a odjezd domů.

Večer usedneme ke slavnostnímu závěrečnému táborovému ohni. Při něm se dozvíme, jak se jednotlivé agentury i agenti umístili v celotáborové hře.

Vážení čtenáři, centrála 3MA se s vámi tímteo loučí a děkuje za Váš zájem a ohlasy. Těšíme se na Vás zase příští rok !

3/4
4/4