Přihlášky

Přihlášku si můžete vygenerovat online pomocí velkého tlačítka na pravé straně. Děti budeme přijímat až do naplnění kapacity v pořadí podle obdržených přihlášek. Řádně vyplněnou přihiášku vraťte nejpozději do 31. května 2012 na adresu:

Mgr. František Fojtík
Základní škola v Červené Vodě
561 61
(E-mail: , tel. : 465 626 220)

Cena dětského poukazu

Cena běžného dětského poukazu je 2 800 Kč
Sleva 200 Kč — Pro člena skupiny PS Hraničář (přihlášky do skupiny u )
Sleva 100 Kč — Pro sourozence - první dítě platí celou částku, ostatní mají nárok na slevu  

Slevy se nesčítají, je možno uplatnit pouze jednu slevu

Platba za tábor

Částku pošlete na účet 189093801/0300 (Poštovní spořitelna) co nejdříve, nejpozěji však do 17. června. Pokud nebude částka uhrazena do tohoto data, začneme za nezaplacené poukazy nabírat čekatelé.

Online kronika Informace pro rodiče Mapa tábora
Hlavní vedoucí tábora:
Ing. Václav Yetti Jetmar

Autoři celotáborové hry:
Jana Mázlová, Petr Malec

Místo konání:
Domašov u Jeseníků

Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda

Vedoucí skupiny
Mgr. Olga Koukalová
Email: olga.koukalova@seznam.cz

Adresa
Červená Voda 220 561 61, Červená Voda

Www: www.pshranicar.cz
Email: info@pshranicar.cz

Pionýrská skupina Hraničář Červená Voda